Beryl Warner

Beryl.jpg

Pwy ydw i?

‘Rwyf wedi bod yn byw yng Nghaergybi ar hyd fy oes a wedi magu teulu yma, yn fam a bellach yn Nain. Hyd at yn ddiweddar ‘roeddwn yn rhedeg café yn y dref. 

Mae gwaith gwirfoddol yn ein cymuned yn fy natur a dyma i chi restr o fy ngwaith gwirfoddol:

- Cynghorydd Ward Tref ar y Cyngor Tref
- Yn wirfoddolwr yn Ysbyty Penrhos Stanley
- Llywydd Holyhead Hotspurs
- Is-Lywydd Clwb Garddwriaethol Llaingoch
- Hyrwyddwr y Santa Run
- Cadeirydd Pwyllgor Hosbis
- Cadeirydd Pubwatch Caergybi
- Yn aelod o’r Pwyllgor Gŵyl
- Llywodraethwr Ysgol y Parc

Beth sydd yn bwysig i mi?

Iechyd a lles yr ifanc a’r henoed a mae addysg ein plant ynarbennig o bwysig i mi.

Pam pleidleisio i mi?

I chi fy newis i fel eich Cynghorydd Sir byddaf yn gwenud fy ngorau byd i gynrychioli eich achosion chi a holl bobl Caergybi.

Cysylltwch â fi ar: 01407 765760

 

Who am I?

I have lived in Holyhead all my life and, until recently I ran a café in the town. I am a mother and grandmother.

I have a very long history of voluntary work in our community.

My roles include:

  • Councillor for the Town Ward on the Town Council
  • Ward volunteer in Penrhos Stanley
  • President of Holyhead Hotspurs
  • Vice President of Llaingoch Horticultural Society,
  • Promoter of the Santa Run
  • Chair of the Hospice Committee,
  • Chair of Holyhead Pubwatch,
  • Member of the festival committee
  • Governor of Park School

What matters to me?

Health and welfare of young and old and a good education for the young.

Why vote for me?

I will do my best to represent the interests of the people of Holyhead if I am elected to the County Council. 

Contact me on: 01407 765760

 

Promoted by & on behalf of Beryl Warner at The Globe Cafe, Rhos Y Gaer Terrace, HOLYHEAD LL65 2HW

Hosted by http://angleseylabour.co.uk; angleseylabour@gmail.com

Do you like this page?

The Labour Party will place cookies on your computer to help us make this website better.

Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site.

To find out more about these cookies, see our privacy notice. Use of this site confirms your acceptance of these cookies.