Donations

Y flwyddyn yma yn y blaid Lafur lleol rydym wedi cystadlu ein pumed etholiaeth mewn tair blynedd. Buaswn ni yn croesawu unrhyw gyfraniad tuag at ein gronfa ymgyrchu lleol tuag at y heriau sydd o'n blaen ni, ar gyfer holl drigolion Mon. 
Cyfraniwch beth bynnag y medrwch chi os gwelwch yn dda i sicrhau ein bod yn medru parhau gweithio dros bawb ar yr ynys. 
Gwelwch y ddolen isod i wneud eich cyfraniad, ac er y mae'r ddolen yn eich gurru i'r wefan Llafur DU, mi fydd eich holl cyfraniadau yn cael eu ddefnyddio tuag at ymgyrchiadau lleol ar yr ynys.

Diolch

 

The Local party has this year fought our fifth election in 3 years.
We would welcome any donations to help build our fighting fund for our
campaign work on behalf of the people of Ynys Môn. Please donate what
you can to ensure we can continue working for everyone on Ynys Môn.

Donate by clicking on the link below, this will take you to the Labour
UK site but all donations will be guaranteed for work on the Island.

Thank you

DONATE NOW

Do you like this page?

The Labour Party will place cookies on your computer to help us make this website better.

Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site.

To find out more about these cookies, see our privacy notice. Use of this site confirms your acceptance of these cookies.