ETHOLIADAU CYNGOR SIR 2017

Rhoi pobl Ynys Môn yn gyntaf

Bydd Plaid Lafur Ynys Môn yn gweithio ar ran holl drigolion yr Ynys, gan roi blaenoriaeth i'w hanghenion er mwyn sicrhau dyfodol tecach i bawb.

Ein blaenoriaethau ar gyfer yr Ynys yw:
1. Swyddi a Hyfforddiant
Byddwn yn gweithio i greu swyddi a chyfleoedd hyfforddi newydd ar yr Ynys gydag o leiaf 50% o swyddi newydd yn mynd i bobl lleol.
2. Gwell tai - am rent teg
Mi fyddwn yn annog adeiladu mwy o dai cymdeithasol gyda rhent teg, a byddwn yn gweithio gyda Horizon i sicrhau ni fydd tai ar gyfer pobl lleol yn mynd i weithwyr adeiladu.
3. Gwell Addysg, Hyfforddiant a Phrentisiaethau
Byddwn yn gweithio gydag ysgolion i sicrhau bydd ein disgyblion yn llwyddo gyda'r canlyniadau gorau bosib.
 
4. Gofal o ansawdd yn y cartref
Byddwn yn gwneud yn siwr bydd pobl yn derbyn y gofal yn eu cartref mae eu hangen a gweithio gyda'r Bwrdd Iechyd i gyflymu eu rhyddhau o'r ysbyty.
5. Gwell gwasanaethau Band Eang a Ffonau Symudol
Byddwn yn gweithio i gael band eang cyflym a derbyniad ffonau symudol ar gyfer pob cartref a busnes.
 

EIN YMGEISWYR AR GYFER ETHOLIADAU CYNGOR SIR 2017

Ynys Cybi

John Arwel Roberts

William John Chorlton

Caergybi

Glyn Haynes

Beryl Warner BEM

Alan Williams

Aethwy

Jan Hale

Justin McCoy

Canolbarth Mon

Margaret Thomas

Bro Aberffraw

Pete Sims

Seiriol

John Griffiths

Talybolion

Joe Lock

Twrcelyn

Gordon Warren

Lligwy

Angela Gliddon

Bro Rhosyr

Einion Williams

 

Promoted by Andy Short on behalf of Ynys Mon Constituency Labour Party, 18 Thomas Street, Holyhead, Anglesey LL65 1RR

Do you like this page?

The Labour Party will place cookies on your computer to help us make this website better.

Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site.

To find out more about these cookies, see our privacy notice. Use of this site confirms your acceptance of these cookies.