• Home /
  • news / General Election Statement from Albert Owen

General Election Statement from Albert Owen

IMG_0245.JPG

“Heddiw, cafwyd datganiad gan y Prif Weinidog, Theresa May, y cynhelir Etholiad Cyffredinol ar 8 Mehefin. Daeth hyn wedi iddi ddweud droeon na fyddai etholiad ar fyr rybudd yn cael ei alw ganddi gan na fyddai hynny o fudd i’r wlad. Mae ei datganiad heddiw yn dro pedol ac yn benderfyniad pleidiol a cheisio bachu cyfle.”

Er hynny, os cynhelir etholiad, byddaf yn brwydro i gadw’r sedd y bûm yn ei gwasanaethu â balchder ers 2001, gan barhau i roi lles cymuned gyfan Ynys Môn yn flaenoriaeth. Ceisiaf, fel bob amser, uno’r gymuned gan gydweithio â’r rhai sydd â barnau gwleidyddol gwahanol, a’r rhai sydd heb farn o gwbl.”

“Llwyddais i ennill enw da fel rhywun sy’n uno pobl ac mae gennyf y profiad i lywio ein cymunedau a’r Ynys hon drwy’r cyfnod anodd hwn. Diolchaf i bawb sydd eisoes wedi datgan eu cefnogaeth tuag ataf.”

“Dylai Etholiad Cyffredinol geisio ymdrin â lles ein cymunedau a’r wlad yn hytrach na buddion y Prif Weinidog a’i phlaid.”

“Today, the Prime Minister Theresa May has signaled that a General Election will take place on June 8th. This after repeatedly saying she would not call a snap election and it was not in the country’s interest to do so. Her statement and U-turn today is purely partisan and opportunistic.”

“That said, if a June election goes ahead, I will fight to retain the seat that I have been proud to serve since 2001 and continue to put the interests of the whole Ynys Môn community first.  I will look to unite the community and work with those of other political persuasion and of none, as I have always done.”

“I have gained a strong reputation for bringing people together and have the experience to navigate our communities and Island through these uncertain times. I thank all those who have already sent their support to me.”

“A General Election should be about the interests of our communities and the country and not about the interest of the Prime Minister and her party.”

Do you like this post?

The Labour Party will place cookies on your computer to help us make this website better.

Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site.

To find out more about these cookies, see our privacy notice. Use of this site confirms your acceptance of these cookies.