John Griffiths

John.jpg

Cefais fy ngeni i deulu cloddio glo yn Swydd Derby a dod i'r ardal yn 1968 i astudio am radd mewn Saesneg ym Mangor, disgyn mewn cariad â'r ardal a methu gadael. Mae fy nhyrfa gwaith wedi cynnwys cyfnod fel athro a 15 mlynedd fel Dirprwy Brifathro Coleg Menai. 'Rwyf wedi priodi a mae gennym 4 o blant dwi-ieithog sydd wedi tyfu fyny a 'rydym wedi byw yn y Ward ers y 70egau. Rwy'n siarad Cymraeg fel ail iaith.

Beth sydd yn bwysig i mi?

Gweithredu mewn dull gwbl agored ac onest er budd pobl lleol. Gweld y Cyngor Sir yn cael ei redeg yn effeithiol a mynnu gweld gwerth i bob ceiniog sydd yn cael ei wario. Amddiffyn yr amgylchedd er budd y genedlaeth nesaf.

Bydda i

Byddaf yn lais newydd a chadarn, yn gwrthwynebu gwastraff ac anhegwch. Byddaf yn gweithio i amddiffyn y gwasanaethau sydd yn hanfodol bwysig i'r vulnerable a gwneud fy ngorau i leihau effaith toriadau cyllid gan y Torïaid. Fel Cynghorydd Llafur byddaf yn ymgyrchu am:

  • Swyddi a Hyfforddiant i bobl lleol
  • Cartrefi gwell a Rhenti Teg
  • Addysg Gwell, Hyfforddiant a Phrentisiaethau
  • Gofal o ansawdd yn y cartref, i'r henoed yn arbennig.
  • Gwell gwasnaethau band-eang a ffonau symudol

Cewch gysylltu â fi ar john@menaibridge.net

I was born into a mining family in Derbyshire. I came to this area in 1968 to study English in Bangor and could not bear to leave. My career has been as a teacher and then 15 years as Vice Principal of Coleg Menai. My wife and I have 4 grown-up bilingual children and we’ve lived in this ward since the 70s. I speak Welsh as a second language.  

What matters most to me:

Working in an open and honest way for the good of all local people. 

Running the council efficiently to get best value for money. 

Protecting the environment for the benefit of future generations.

I’ll be a new and strong voice against unfairness and waste.  I’ll work to protect the services vital to the most vulnerable and do my best to minimise the effect of Tory budget cuts. I will make it easy for people in the Ward to contact me.

My Priorities:

  • Jobs for local people
  • Better housing and fair rents
  • Improved education, apprenticeships and training
  • Quality care at home for elderly and disabled 
  • Better broadband and mobile phone services 

You can contact me by email: john@menaibridge.net

 

Promoted by & on behalf of John Griffiths at Twll Cacwn, Lon Ganol, LLANDEGFAN LL59 5PG

Hosted by http://angleseylabour.co.uk; angleseylabour@gmail.com

Do you like this page?

The Labour Party will place cookies on your computer to help us make this website better.

Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site.

To find out more about these cookies, see our privacy notice. Use of this site confirms your acceptance of these cookies.