Pete Sims

Pete.jpg

“Llais Cryf  – Dod â’r Cyngor Sir yn Agosach at Gymunedau”

Rwy’n byw yn ardal Tŷ Croes gyda fy mhartner o 24 mlynedd ac yn maethu tri plentyn arbennig. Cychwynais fy ngyrfa fel Swyddog Datblygu Ieunctid a Chymuned 27 o flynyddoedd yn ôl. Mi weithiais yn y sector wirfoddol ar nifer o gynghorau mawr, fel Manceinion a Bradford, yn rheoli gwasanaethau plant, pobl ifanc ac oedolion. Felly, rwy'n gwybod sut dylai cynghorau weithio a sut y dylent wasanaethu CHI.

Beth sydd yn bwysig i Fi?

Rwy'n awyddus iawn i weithio gyda pobl lleol i sicrhau byddwch yn derbyn y gwasanaethau yr ydych yn ei haeddu – nid beth mae’r cynghorwyr a swyddogion yn meddwl yr ydych eisiau. Byddaf yn gweithio yn galed i sicrhau bydd eich eich llais CHI yn cael ei glywed yn Siambr y Cyngor ac ar draws pob adran. Byddaf yn dod â’r Cyngor Sir yn agosach i’r gymuned a gwneud yn siwr bydd pobl Bro Aberffraw yn derbyn y gwasanaethau sydd eu hangen yn yr ardal. Byddaf yn ymdrechu hyd yr eithaf i ennill y gwasanaethau gorau bosib i chi.

Pam rhoi eich pleidlais i fi?

Rwy’n bwriadu cynnal cyfarfodydd rheolaidd gyda pobl lleol i sicrhau bydd y gwasanaethau yn parhau i wella yn ddibynol â’ch anghenion CHI. Byddaf yn ymgyrchu i hyrwyddo ymarfer gorau ar Ynys Môn. Bydd neb yn gweithio yn galetach ‘na fi i sicrhau bydd y Cyngor Sir yn ymateb i’ch anghenion CHI.

Os oes gennych gwestiynau cysylltwch â mi ar petesims@btinternet.com

 

“A Strong Voice – Bringing The Council Closer To Communities” 

I live in the Ty Croes area with my partner of 24 years and three wonderful foster children. I started my career as a professional Youth and Community Development Worker 27 years ago. I then worked in the voluntary sector and for various Councils such as Manchester and Bradford, managing services for children, young people and adults. I know how councils should work and how they can best serve YOU!

What matters most to me?

I am passionate about working with local people so you get what you need – not what councillors or officers think you need. I will work hard to ensure YOUR voice makes a difference within the Council Chamber and across all Council Departments. I will bring the Council closer to the community and to make sure Bro Aberffraw gets the council services it needs. I will strive for the best Council services possible. I will not let you down!

Why vote for me?

I will meet regularly with local people to ensure that all your council services continuously improve, based on YOUR needs. I will work to bring the best council practices from across the country to Ynys Môn. No-one will work harder for YOU, ensuring the Council listens and responds to YOUR Needs!

If you have questions, please contact me Email - petesims@btinternet.com

 

Promoted by & on behalf of Pete Sims at Gwynt Y Mor, Llanfaelog, TY CROES LL63 5SY

Hosted by http://angleseylabour.co.uk; angleseylabour@gmail.com

Do you like this page?

The Labour Party will place cookies on your computer to help us make this website better.

Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site.

To find out more about these cookies, see our privacy notice. Use of this site confirms your acceptance of these cookies.