Rhodri Morgan: Datganiad Personnol gan Albert Owen

Mi gefais sioc fawr wrth ddysgu’r newyddion am farwolaeth Rhodri Morgan. Rwy’n cofio Rhodri fel cydymaith, ffrind a mentor gwleidyddol. Heddiw rwy’n meddwl am Julie a’r teulu ac anfonaf fy nghydymdeimladau dwysaf iddynt.

‘Roedd Rhodri lawer mwy na gwleidydd llawn egwyddor, ’roedd yn gawr, gŵr o ddeallusrwydd hynod a llawn hiwmor a charedigrwydd. ‘Roedd yn sefyll allan yn y cyfnod ‘modern’ o wleidyddiaeth fel unigolyn cadwodd yn dynn at werthoedd traddodiadol Llafur a Chymreig.

Des i adnabod at Rhodri pan, ynghyd â Lesley Griffiths, roeddem yn ymgyrchu yng Ngogledd Cymru i’w ethol fel Arweinydd Llafur Cymru. Doedd dim pwynt rhedeg ymgyrch ffurfiol gan oedd Rhodri yn benderfynol dilyn trywydd ei hun. Yr adeg hynny dysgais am ei ymrwymiad i’n gwlad a’i ymroddiad i bobl Cymru. Heb unrhyw amheuaeth roedd Rhodri yn wladgarwr, hoff o bobl, llawn balchder o’i Gymreigrwydd, yn Brydeinig a gwbl Ryngwladol.

Y cyntaf i fy ffonio ar ôl fy ethol fel Aelod Seneddol yn 2001 oedd Rhodri. ‘Roedd yn gyfarwydd iawn â’r Ynys ac yn ei charu a chefais y pleser braf i’w groesawu yma llawer gwaith. ‘Roedd ganddo wybodaeth helaeth o’r Ynys ac yn adnabod llawer o’i phobl.

‘Roedd Rhodri yn ffanatig am chwaraeon ac roeddwn yn ei gyfarfod yn aml yn Stadiwm y Mileniwm lle yr oedd yn teimlo’n gwbl gartrefol gyda'r cefnogwyr. 'Roedd pawb yn ei adnabod ac am ddwy awr d’oedd ond un testun, sef chwaraeon - a dim un gair am wleidyddiaeth.

Mae gen i gymaint o atgofion am Rhodri, ond mae un rali yn arbennig yn sefyll allan. Ymunodd â fi ac eisiau gweld Cledwyn Hughes. Fe dreuliom ychydig o oriau yn dŷ Cledwyn ac wrth i ni adael dywedodd Rhodri wrthyf "Cledwyn oedd pensaer go iawn Datganoli yn ôl yn y 1950au, 60au a'r 70au." Roedd Rhodri wrth ei fodd bod Cledwyn wedi gallu gweld y Cynulliad yn cael sefydlu. Dyna oedd yr ochr hael i Rhodri.

Mae llawer wedi bod yn gywir yn galw Rhodri yn Dad Datganoli yng Nghymru. Fel cyn-forwr byddaf yn cyfeirio ato fel Capten Datganoli yng Nghymru. Fe lywiodd y Cynulliad drwy ddyfroedd tawel a stormus – hynny i gyd yn ffordd ei hun.

'Roedd yn fraint o fod wedi bod yn ei gwmni. ‘Roedd yn ffrind i mi, arweinydd fy Mhlaid ac mae fy mentor.

Cwsg yn dawel, Rhodri.

Do you like this post?

The Labour Party will place cookies on your computer to help us make this website better.

Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site.

To find out more about these cookies, see our privacy notice. Use of this site confirms your acceptance of these cookies.