@Mary4Môn
@Mary4Môn
@Mary4Môn
@Mary4Môn

Yn dilyn y bleidlais heno, mae dyddiad yr Etholiad Cyffredinol wedi ei osod ar gyfer y 12fed o Ragfyr. Yn ystod y chwech wythnos nesaf, dwi’n edrych ymlaen at fynd allan yn y gymuned er mwyn siarad â phobl ledled Ynys Môn am eu pryderon. Ar ôl naw mlynedd o doriadau Torïaidd a tair flwyddyn o ansicrwydd ac oedi dros Brexit, mae angen i ni ailffocysu ar y materion sy’n effeithio ar ein cymunedau bob dydd: i ddarparu gofal iechyd teg a da, tai fforddiadwy a swyddi da. Byddaf yn cyflwyno llais bositif ar gyfer dyfodol Ynys Môn, Cymru a’r DU.

Following tonight’s votes, the date of the General Election has been fixed for the 12th December. I look forward to getting out on the doorstep over the next six weeks, speaking to people across Anglesey about their concerns. After nine years of Tory cuts and three years of indecision on Brexit we need to refocus on the issues that affect our communities everyday: access to high quality healthcare, affordable housing and good jobs. I will be putting forward a positive vision for the future of Anglesey, Wales and the UK.

Link to Instagram Link to Twitter Link to YouTube Link to Facebook Link to LinkedIn Link to Snapchat Close Fax Website Location Phone Email Calendar Building Search